Pilot information og Anflyvningsregler

Adresse:

Ny Hagestedvej 40, 4532 Gislinge

Position:

55° 44' 01" N ,   11° 36' 04" E       (3.8 NM VNV for Holbæk)

Elevation:

27 ft AMSL

Navigation:

TNO VOR (117,400 MHz) :  Radial 111 / DME 6,1 

Radio:

123,500 MHz  (unmaned) OBS: 125.880 MHz fra 1. juli 2023

Luftrum:

Class G (op til 2500')      /      Class C (2500' - FL195)

PPR:

Nej - kun ved operationer efter kl 19 på +45 30454655

Fuel:

Ja - AVGAS 100LL. Skal aftales på forhånd på +45 20290413

WC:

Ja - ved klubhusets indskrivning "C"

Afisning:

Nej

Gæstehangar:

Nej

Toldbehandling:

Nej - modtager fly kun fra Schengenlande

Afgift:

DKK 50,- for ikke-medlemmer (både UL og GA-fly under 2000 kg)

Indbetaling:

Konto 0537-779997 - eller - via Mobilepay til nr. 68441

Holbæk Flyveklub er en selvbetjeningsflyveplads, der har tilladelse til GA- & UL-flyvning på pladsen, under forudsæting af at flyets motor er en 4-takts stempelmotor (Klasse-B) og at fartøjet er rørstyret.

Modelflyvning, Helikopter & Gyrokopter samt faldskærmsudspring er ikke tilladt.

Landingsøvelser og touch-and-go er ikke tilladt på Holbæk Flyveklub
- dog undtaget ved PFT, omskoling og 12. time ved forudgående PPR til klubbens formand eller næstformand.

Ved flere landinger og starter om dagen skal man efter start være væk fra pladsen mindst 15 minutter, inden der landes igen.


Landingsrunder skal følge den anbefalede landingsrunde i 1000 fod uden om bebyggelse - som anført på kortet nedenfor. Overskydninger under 500 fod skal, af sikkerhedsmæssige grunde, meddeles til flyvepladsledelsen inden 24 timer.

Bane 10 Start:

Undgå overflyvning af Mårsø by, Tuse by samt gården øst/sydøst for banen (og kun ca. 50m syd for den forlængede centerlinie), .

Bane 10 Landing:

Venstre runde nord om pladsen, flyv udenom Hagested.

Bane 28 Start:

Hold god afstand til Ny Hagested (syd for den forlængede centerlinie) lige efter start. Vær specielt opmærksom på ikke at drive til venstre efter start så du ikke kommer for tæt på gårdene og de høje træer i nordenden af Hagested by.

Bane 28 Landing:

Venstre runde, syd for Kalundborgvej således at Ny Hagested ikke overflyves og nord for Tuse by længere mod øst. Hold venstre base helt op til finaledrej ved den forlængede centerlinje, således at Mårsø by samt gården i svinget ikke overflyves.

Anflyvning til bane 28:

Anflyvning til bane 10:

Undgå overflyvning af byerne og gården markeret med rødt herover