Medlemssiden

Denne side bliver beskyttet af individuelt password, og giver adgang til medlemsliste, regnskaber, vedtægter og referater

VISION

We want to promote and provide flight programs for all levels and ages across our team players that will develop their skills, team work, social interaction and sportsmanship.

CONTACT US